RADIONICE - Primarna obrada rane

Znanstveni program 07.03.2020.

Dragi kolege studenti i mladi liječnici,

Primarna obrada rane spada u osnovne vještine svakog liječnika i zato Vam prenosimo poziv Studentske sekcije za kirurgiju na njihovu radionicu koju će održati na CROSS-u 16!

Kao mladi liječnici često ćemo se susretati s ranama. No, znamo li kako s njima postupati? Znamo li pravilno uzeti anamnezu, napraviti pregled i pristupiti samoj rani? U ovoj radionici naučit ćete kako prepoznati pojedine vrste rane i procijeniti kojim ranama treba poseban kirurški tretman, koje treba zašiti, a koje ne. Također, naučit ćete i koje lijekove koristiti prilikom obrade rane, koliko često ranu treba pregledavati nakon primarne obrade i šivati rane koristeći se osnovnim kirurškim čvorovima.

Vidimo se na radionici! 

Organizacijski odbor CROSS-a 16

CROSS 19 / 9. - 12. travnja, 2024.