Organizacijski odbor

Lazarela Cuparić

predsjednica Kongresa lazarelacuparic@gmail.com

Gracia Grabarić

predsjednica Znanstveno-programskog odbora grabaricgracia@gmail.com

Ema Kazazić

potpredsjednica Kongresa ema.kazazic@gmail.com

Matija Martinić

potpredsjednik Kongresa matijamartinic23@gmail.com

CROSS 19 / 9. - 12. travnja, 2024.