Prijava sažetka i postera

Prijava sažetaka

Kontakt osoba 

Autori sažetka 

Odredite broj autora

Prema važnosti, unesite autore po redu u kojem će biti prikazani.
Ne zaboravite izabrati autora koji će izlagati sažetak.

 

Sažetak 

Preporučujemo da pripremite cijeli sažetak u nekom od dokumenata za pisanje, a da potom kopirate dijelove teksta u obrazac da, ukoliko dođe do problema, uvijek imate spremljen izvorni rad.

Naslov sažetka ograničen je na 20 riječi!
Tekst sažetka ograničen je na 250 riječi!

Ako sažetak sadrži posebne znakove, sustav ih može pogrešno generirati. Molimo Vas da prije slanja još jednom pregledate sažetak zbog eventualnih pogrešaka. U slučaju neslaganja prikazanog teksta s Vašim sažetkom, pošaljite izvorni tekst sažetka na cross.spc@mefhr.org

Prijava e-postera

Kada dobijete potvrdu da je Vaš sažetak prihvaćen od strane Znanstvenog odbora, molimo Vas da obavezno napravite te učitate svoj e-poster:

Template

CROSS 19 / 9. - 12. travnja, 2024.