Mjesto održavanja

Mjesto održavanja kongresa

Medicinski fakultet

najstariji je medicinski fakultet u Republici Hrvatskoj. Ta nastavno-znanstvena ustanova organizira i izvodi nastavu dva integrirana (preddiplomski i diplomski) studija medicine (na hrvatskome i ...

Hrvatski institut za istraživanje mozga

je znanstveno‐nastavna podružnica Fakulteta osnovana u svrhu multidisciplinarnog znanstvenog istraživanja te ustrojavanja, izvođenja i promicanja fakultetske, interfakultetske ...

CROSS 19 / 9. - 12. travnja, 2024.