Kako sudjelovati

Kako sudjelovati

Drage kolegice i kolege,

na CROSS-u 18 sudjelovati možete pasivno ili aktivno. Kao pasivni sudionika prisustvujete predavanjima i radionicama u sklopu Kongresa. Aktivno sudjelovanje podrazumijeva i predstavljanje rezultata vlastitih istraživanja kroz poster prezentaciju. Teme vaših radova ne moraju biti vezane uz službenu temu CROSS-a, već mogu obuhvaćati bilo koji dio bio medicinskoga područja. Sve detalje o radionicama možete pronaći ovdje, a detaljne upute za prijavu plakata i sažetaka radova možete pogledati ovdje.

O prijavama za CROSS 18 kao izborni predmet:
Studenti koji prijave CROSS 18 kao izborni predmet dužni su prisustvovati na barem 80% predavanja, kao i sudjelovati na jednoj radionici (radionice će se birati prije početka kongresa).

Ukoliko imate nekakvih pitanja i nejasnoća, molimo vas da se obratite navedenim kontaktima ili na službeni e-mail kongresa: cross.pr@mefhr.org.

Sudjelovanje na Kongresu

Studenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - kotizacije su BESPLATNE.
Ova kotizacija uključuje:

 • sudjelovanje na svim predavanjima i poster prezentacijama
 • sudjelovanje na radionici po izboru
 • promotivne materijale Kongresa, program i knjižicu sažetaka
 • potvrdu o sudjelovanju
 • osvježenja u vidu hrane i pića*
 • ulaznice za CROSS Afterparty

Ostali studenti Sveučilišta u Zagrebu - cijena kotizacije iznosi €10
Ova kotizacija uključuje:

 • sudjelovanje na svim predavanjima i poster prezentacijama
 • sudjelovanje na radionici po izboru
 • promotivne materijale Kongresa, program i knjižicu sažetaka
 • potvrdu o sudjelovanju
 • osvježenja u vidu hrane i pića*
 • ulaznice za CROSS Afterparty

CIJENA KOTIZACIJA ZA OSTALE SUDIONIKE:

Early ulaznica iznosi €40,00 - broj karata je ograničen!
Ova kotizacija uključuje:

 • sudjelovanje na svim predavanjima i poster prezentacijama
 • sudjelovanje na radionici po izboru
 • promotivne materijale Kongresa, program i knjižicu sažetaka
 • potvrdu o sudjelovanju
 • osvježenja u vidu hrane i pića + Gala večera
 • ulaznice za CROSS Afterparty
 • vođeni turistički obilazak Zagreba
 • posjet muzeju

Regularna ulaznica iznosi €60,00 - ulaznice su dostupne do 1. Travnja 2023.
Ova kotizacija uključuje:

 • sudjelovanje na svim predavanjima i poster prezentacijama
 • sudjelovanje na radionici po izboru
 • promotivne materijale Kongresa, program i knjižicu sažetaka
 • potvrdu o sudjelovanju
 • osvježenja u vidu hrane i pića + Gala večera
 • ulaznice za CROSS Afterparty
 • vođeni turistički obilazak Zagreba
 • posjet muzeju

MEF ZG alumni ulaznica (bivši studenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) iznosi €30,00.
Ova kotizacija uključuje:

 • sudjelovanje na poster prezentaciji
 • promotivne materijale Kongresa, program i knjižicu sažetaka
 • potvrdu o sudjelovanju
 • osvježenja u vidu hrane i pića*
 • ulaznice za CROSS Afterparty

*Ukoliko želite, kupovinom dodatne ulaznice „Gala večera“ za €25,00 možete prisustvovati na svečanoj večeri koja će se održati u sklopu društvenog programa Kongresa. Broj mjesta ograničen!

Ostale informacije

Jezik kongresa

Službeni jezik kongresa je engleski.

Certifikati

Svim će sudionicima po završetku kongresa biti dodijeljene potvrde o prisustvovanju.

Kartice s imenima

Molimo sve sudionike da za vrijeme trajanja kongresa svoje kartice s imenima imaju stalno vidljive.

Ulaznice

CROSS 18 / 25. - 28. travnja, 2023.