Kontakt

Anton Malbašić

predsjednik Kongresa anton.malbasic@mefhr.org

Tin Rosan

potpredsjednik Kongresa tin.rosan@gmail.com

Dora Cesarec

potpredsjednica Kongresa dora.cesarec@gmail.com

Matea Turudić

predsjednica Znanstveno-programskog odbora matea.turudic@gmail.com

Marin Boban

šef financija Kongresa marin.boban24@gmail.com

Međunarodni odnosi:

Ines Trkulja

ines.trkulja@gmail.com
Službeni e-mail: cross@mef.hr
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šalata 3

CROSS16 / 9.12. – 12.12.2020.