Partnerski kongresi

Ukoliko biste htjeli surađivati s našim kongresom, slobodno nas kontaktirajte na mail: cross.pr@mefhr.org

AIMS - Lisbon

Vidi više

MIMS - Podgorica

Vidi više

SiSB - Simpozij Studenata Biološki Usmjerenja - PMF Zagreb

Vidi više

MOSA - Maastricht

Vidi više

HITRI - Rijeka

Vidi više

WIMC - Warsaw

Vidi više

MEDICS SOMS

Vidi više

iMed Conference

Vidi više

Juvenes Pro Medicina

Vidi više

MedEspera

Vidi više

ISC Graz

Vidi više

SCHMS Greece

Vidi više

MoReMED

Vidi više

CROSS 19 / 9. - 12. travnja, 2024.