Postani aktivni sudionik CROSS-A 16!

Znanstveni program 31.01.2020.

Dragi kolege, 


nadamo se da ste već čuli da će se CROSS16 održati od 9. do 12. prosinca 2020. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Ako imate znanstveni rad ili prikaz slučaja koji želite prezentirati na nekom kongresu, CROSS16 je odlična prilika za to! Ne samo da ćete imati iskustvo prezentiranja svog rada na engleskom jeziku na kongresu, što će lijepo izgledati u vašim životopisima, nego će se prihvaćeni sažeci objaviti kao suplement Liječničkom vjesniku, stručnom glasilu Hrvatskog liječničkog zbora indeksiranom u bazi Scopus, a najbolje ocijenjeni  sažetci dobit će i priliku objaviti cjeloviti rad u Liječničkom vjesniku.

Upute za izradu sažetka:
NASLOV - do 20 riječi
BROJ RIJEČI - do 250 riječi
TEMA - po vlastitom izboru (biomedicinsko područje) 
IZGLED SAŽETKA - ovisi o kategoriji sažetka
TIP POSTERA - e-Poster


Vaš Znanstveno-programski odbor

P.S. I sažetak i cjelovit rad objavljeni u Liječničkom vjesniku donose bodove za specijalizaciju! 

CROSS 19 / 9. - 12. travnja, 2024.