DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF VERTIGO - dr. sc. Iva Kelava, dr. med.

Znanstveni program 11.04.2022.

Dragi prijatelji CROSS-a,

iduće u nizu ovogodišnjih predavanja održat će dr. sc. Iva Kelava, dr. med.

Iva Kelava je diplomirala 2010. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon stažiranja na Klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević, radila je na Hrvatskom institutu za hitnu medicinu. Od prosinca 2012. zaposlena je na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata u KBC-u Sestre Milosrdnice. U rujnu 2019. godine branila je doktorat na temu "Dijagnostička vrijednost WBT-a kod pacijenata koji boluju od otoskleroze". U svojem predavanju govorit će o diferencijalnoj dijagnozi vertiga. Vertigo je čest i nespecifičan simptom kod pacijenata na hitnom prijemu. Pažljivo uzimanje anamneze i statusa potrebno je kako bi se vertigo razlikovao od ostalih nerotacijskih vrsta vrtoglavice, kao što su presinkopa, disekvilibrij i omaglica.

CROSS 18 / 25. - 28. travnja, 2023.