DAN TREĆI - NEUROPATOLOGIJA - "Experimental Models of Neurodegeneration: the STZ story"

Znanstveni program 02.12.2020.

Dragi kolege studenti i mladi liječnici,

Predstavljamo Vam predavača trećega dana: Jana Homolaka, koji će na CROSS-u 16 održati predavanje „Experimental models of neurodegeneration: The STZ story“.

Jan Homolak je asistent na Zavodu za farmakologiju na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju doktorsku tezu temelji na istraživanju utjecaja endogenih inkretina na metaboličke i kognitivne promjene u modelima neurodegeneracije. Na CROSS-u 16 pričat će nam o najnovijim istraživanjima koja upućuju na povezanost inzulinske rezistencije mozga i neurodegenerativnih bolesti. Ova povezanost otvara istraživačima vrata k boljem shvaćanju Alzheimerove bolesti, poznate kao diabetes mellitus tipa 3, čija je etiopatogeneza još uvijek nepoznat pojam.

Vidimo se na ovom zanimljivom predavanju!

CROSS 19 / 9. - 12. travnja, 2024.