START BY TAKING CARE OF YOURSELF - “Pogled u sebe” voditeljstvo

Znanstveni program 18.03.2023.

Dragi budući sudionici,


s ponosom vam predstavljamo sljedeće predavanje ovogodišnjeg CROSS-a pod nazivom “Započnite brigom o sebi” koje će održati sljedeći predavači:


Mirella Lasić je doktorica medicine,  specijalizantica psihijatrije na Klinici za psihijatriju Vrapče, edukantica psihoanalitičke psihoterapije, te voditeljica projekta “Pogled u sebe”. Završila je Medicinski fakultet u Zagrebu prilikom kojeg je nagrađena sa tri Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je u radu mnoštva hrvatskih i međunarodnih projekata te sudjelovala u organizaciji više predavanja, kongresa i konferencija. Članica vodstva projekta “Pogled u sebe” unazad 6 godina koji se bavi promicanjem mentalnog zdravlja. Prilikom studiranja pokazala je velik afinitet za rad u području mentalnog zdravlja kroz volonterski rad i studentske suradnje diljem Republike Hrvatske. Pohađala je i pohađa mnoštvo medicinskih kongresa i tečaja te redovito usavršava svoja znanja i vještine. Zaljubljenica u psihijatriju, psihoterapiju, duge šetnje, more i sunce.

 

Katarina Skopljak je doktorica medicine, specijalizantica psihijatrije u Klinici za psihijatriju “Sveti Ivan”, Zagreb. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zagrebu, te diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplome radila je više od godinu dana kao obiteljska liječnica, a potom je započela specijalizaciju iz psihijatrije. Tijekom studija zavoljela je rad neprofitnih organizacija, aktivno sudjelovala u radu CroMSIC-a i EMSA-e, sudjelovala u brojnim domaćim i međunarodnim projektima, imala priliku biti dijelom organizacijskih odbora nekoliko konferencija te joj je dodijeljena Dekanova nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici. Jedna je od osnivačica i dio voditeljskog tima projekta “Pogled u sebe” koji već 7 godina zaredom aktivno sudjeluje u promicanju mentalnog zdravlja adolescenata. Trenutno završava edukaciju iz logoterapije te redovito sudjeluje na domaćim konferencijama, edukacijama i profesionalnim usavršavanjima. Osim psihijatrije i psihoterapije, uživa u čitanju i roditeljstvu.

 

Daniel Milošević je magistar psihologije. Pripravnički staž započinje u području školske psihologije u V. gimnaziji u Zagrebu, a nastavlja ga u polju kliničke psihologije u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar u Zagrebu. Bavi se volontiranjem i društveno-korisnim radom u zajednici, a posebice u području mentalnog zdravlja mladih. Proveo je preko pedeset radionica u srednjim školama u Zagrebu u sklopu rada različitih udruga (Hrabri telefon – Dječja kuća Borovje; Europska federacija udruga studenata psihologije – Mind the Mind, Better Together; BEA Centar za poremećaje hranjenja; Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska – CroMSIC Zagreb). Tijekom studiranja na Sveučilištu u Zagrebu dobitnik je nekoliko Rektorovih nagrada za područja popularizacije psihologije kao znanosti te promocije mentalnog zdravlja. Voditelj je projekta o mentalnom zdravlju mladih „Pogled u sebe“. Volontira kao stručni suradnik psiholog u savjetovalištu udruge Iskorak. Bavi se i istraživačkim radom pri Klinici za psihijatriju Kliničke bolnice Dubrava. Sudjelovao je na nekoliko okruglih stolova, bio u organizaciji znanstvenih konferencija i predavanja, a u svom radu stremi ka kontinuiranom usavršavanju znanja. Strastven je oko promocije mentalnog zdravlja, popularizacije psihologije kao znanosti te stvaranja ugodnijeg i tolerantnijeg društva u cjelini.

 

Lucia Sekulić je doktorica medicine, edukantica psihoanalitičke psihoterapije, voditeljica projekta Pogled u sebe. Tijekom studiranja sudjeluje u radu Međunarodne udruge studenata medicine gdje volontira i organizira razmjene studenata, simpozije i edukacije. Sudjeluje na međunarodnim sastancima gdje usavršava vještine organizacije i educira se, aktivno se bavi promicanjem mentalnog zdravlja. Za vrijeme studija nagrađena je s tri Rektorove nagrade za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici.Redovito se stručno usavršava na skupovima, simpozijima i tečajevima. Kao područja interesa ističu se psihijatrija i psihoterapija.

 

Budući da su zahtjevi i očekivanja vezani za naše zanimanje sve veći, oni postaju teret s kojim se borimo ne samo u poslovnom životu, već i u osobnim životima. Zbog toga je svijest o mentalnom zdravlju ključna za naš poziv. 

 

Pridružite nam se u Zagrebu u travnju i naučite kako sebi i svom mentalnom zdravlju pružiti priliku za poboljšanje!


Vaš CROSS tim

CROSS 18 / 25. - 28. travnja, 2023.