RADIONICA - "Experience the unseen" - širenje svijesti o osobama sa oštećenjem vida

Znanstveni program 07.04.2023.

Drage kolegice i dragi kolege,

 

s uzbuđenjem najavljujemo studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta koji su pripremili jedinstveno iskustvo za polaznike njihove radionice!

 

Doživi neviđeno“ je radionica kojoj je cilj proširiti svijest o funkcioniranju osoba s oštećenjem vida. Objasnit će se uloga edukacijskih rehabilitatora u procjeni vida i povezati s ulogom oftalmologa. Dakle, ova radionica će istaknuti važnost multidisciplinarne suradnje imajući na umu zajednički cilj poboljšanja kvalitete života osoba s oštećenjem vida.

 

Sudionici će imati priliku sudjelovati u simuliranim aktivnostima, odnosno upoznati mali dio onoga na što osobe oštećena vida nailaze u svom svakodnevnom životu.

 

Pridružite se ovoj sjajnoj radionici i educirajte se o oštećenju vida.

 

Vaš CROSS tim

CROSS 19 / 9. - 12. travnja, 2024.