Otvaranje prijave sažetaka

Znanstveni program 15.01.2022.

Dragi budući liječnici, 
ovim Vas putem želimo obavijestiti da će i ove godine sudionici biti u mogućnosti prezentirati svoj znanstveni rad ili prikaz slučaja. Prijave će biti otvorene 15.1., a zatvaraju se 1.3.2022. godine. 

Na taj način sudionici mogu usavršiti svoje vještine prezentiranja, a sažetak će biti objavljen kao suplement Liječničkom vjesniku, službenom glasilu Hrvatske liječničke komore. S obzirom na to da je navedeno glasilo indeksirano u Scopusu, donosi bodove za specijalizaciju.

Prezentacije sažetaka bit će organizirane u obliku e-postera, a bit će omogućene samo aktivnim sudionicima. Detaljne upute o formatu sažetaka moguće je pronaći na linku: https://cross.mef.hr/registracija/pravila-i-upute, a sažetak se prijavljuje na: https://cross.mef.hr/registracija/prijava-sazetka.

*
Podsjećamo vas da se ovogodišnji CROSS održava u Zagrebu, u razdoblju od 27. do 30. travnja 2020. godine

Još uvijek je moguće nabaviti "early bird" ulaznice, a više informacija o tome možete pronaći na našoj web stranici.

Vaš Znanstveni odbor

CROSS 19 / 9. - 12. travnja, 2024.