ORBITAL SURGERY: A CONCEPTUAL APPROACH - doc. dr. sc. Jelena Juri Mandić, dr. med.

Znanstveni program 04.04.2022.

Drage kolegice i dragi kolege,

sa zadovoljstvom vam predstavljamo našu iduću predavačicu, doc. dr. sc. Jelena Juri Mandić, dr. med. koja će proširiti vidike o operaciji orbite i njezinoj važnosti.

Doc.dr.sc. Jelena Juri Mandić specijalistica je oftalmologije i subspecijalistica orbitalne i okuloplastične kirurgije. Voditeljica je Odjela za glaukom, orbitalne bolesti i rekonstruktivne očne kirurgije Klinike za očne bolesti KBC-a Zagreb te radi kao docentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica je hrvatskog multidisciplinarnog tima KBC-a Zagreb u Europskom društvu za Gravesovu orbitopatiju kao i Referentnog centra hrvatskog ministarstva zdravstva za bolesti orbite i adnexa te je bivša predsjednica orbitalne i plastične sekcije Hrvatskog oftalmološkog i optometričkog društva. Osvajanjem ESOPRS i SOE školarina, odradila je svoju subspecijalizaciju u Utrechtu u Nizozemskoj te u Moorfield’s Eye Hospital u Londonu, UK. Članica je raznih međunarodnih i domaćih profesionalnih društava te je kao predavačica sudjelovala na više od 50 domaćih i međunarodnih kongresa. Autorica je sveučilišnog priručnika "Atlas periokularne kirurgije" te je koautorica nekoliko sveučilišnih udžbenika na hrvatskom i engleskom jeziku u području oftalmologije i hitne medicine te je također autorica i koautorica 30 znanstvenih radova objavljenih u međunarodno revidiranim vjesnicima.

CROSS 19 / 9. - 12. travnja, 2024.