Hvala našim donatorima!

Donatori/sponzori 11.04.2024.

Izražavamo duboke zahvale našim cijenjenim donatorima. Vaša podrška kamen je temeljac uspjeha ovog događaja, a doprinos niti koje povezuju tkaninu naše CROSS19 zajednice. S iskrenom zahvalnošću,

Vaš CROSS Tim

CROSS 19 / 9. - 12. travnja, 2024.