Early bird kotizacije u prodaji!

Opće obavijesti 25.11.2019.

Dragi kolege studenti i mladi liječnici,

Registracije za CROSS 16 - Neuroscience su otvorene!
Od danas, 25.11.2019., se možete registrirati za sudjelovanje na kogresu. Registrirati se možete kao aktivni ili pasivni sudionik. Za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjelovanje je besplatno dok je za studente drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kotizacija 50 kn. Svi ostali od danas pa do 01.01.2020. mogu osigurati svoje mjesto kupnjom early bird kotizacije koja, osim kongresa, uključuje i smještaj, društveni program i još puno toga. Detalje o kotizacijama pročitajte na linku.

Organizacijski odbor CROSS-a 16

CROSS 19 / 9. - 12. travnja, 2024.