DAN TREĆI - NEUROPATOLOGIJA - " Klinička neuroznanost glazbe: Korištenje glazbe u terapiji "

Znanstveni program 26.02.2020.

Dragi kolege studenti i mladi liječnici, 

Razvitkom neuroznanosti dolazi i do razvitka novih smjerova u terapiji i neurorehabilitaciji. O primjeni glazbe u klinici govorit će nam Matea Pranjić! 

Marija Pranjić diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, smjer klavir. Nakon Akademije, obrazovanje je nastavila u Cambridgeu, gdje je magistrirala muzikoterapiju na Cambridge Institutu za Istraživanja u muzikoterapiji, a trenutno na poslijediplomskom studiju Glazbe i zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Torontu radi na doktoratu. Prije nego što je upisala poslijediplomski studij u Torontu, radila je kao znanstveni suradnik u bolnici Mount Sinai u New Yorku. Tijekom svog rada na klinici stekla je iskustva u radu s onkološkim pacijentima, pedijatrijskim pacijentima kojima je potrebna neurorehabilitacija te s kognitivno i razvojno zaostalim pacijentima. 

Središte je Marijina istraživanja i zanimanja u domeni uloge glazbe u kliničkoj neuroznanosti s naglaskom na neuroplastičnost u slušnim moždanim putevima i neuronskim mrežama te primjeni glazbe u neurorehabilitaciji. Na CROSS-u 16, Marija će održati predavanje “Klinička neuroznanost glazbe: Korištenje glazbe u terapiji” na kojem će predstaviti trenutna saznanja o glazbi kao kao kompleksnom osjetilnom jeziku koji potiče kognitivne, afektivne i senzomotorne procese u mozgu.

Organizacijski odbor CROSS-a 16 

CROSS 19 / 9. - 12. travnja, 2024.