DAN PRVI - TEMELJI NEUROZNANOSTI - "New Developments in the Understanding of CSF Hydrodynamics"

Znanstveni program 24.11.2020.

Dragi kolege studenti i mladi liječnici,

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo još jednog predavača prvoga dana CROSS-a 16: Miroslava Vukića!

Miroslav Vukić diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. godine, a specijalizaciju iz neurokirurgije završio je 1998. godine u KBC Sestre Milosrdnice. Trenutno radi kao neurokirurg u KBC Zagreb, a do danas je izveo čak više od 5885 kirurških operacija. Osim toga, izvanredni je profesor Neurokirurgije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i predsjednik je Hrvatskog neruokirurškog društva.

Na CROSS-u 16 održat će predavanje „New Developments in the Understanding of the CSF Hydrodynamics“.

Pridružite nam se na ovom predavanju i proširite svoje znanje o cerebrospinalnom likvoru!

CROSS 18 / 25. - 28. travnja, 2023.