COMMUNICATION FOR EVERY CHILD - izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša

Znanstveni program 21.04.2022.

Dragi prijatelji CROSS-a,

ovim putem najavljujemo posljednje ovogodišnje predavanje, koje će održati Jasmina Ivšac Pavliša, izv. prof. dr. sc. s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Nadamo se da će vam predavanje biti zanimljivo i korisno te s nestrpljenjem iščekujemo vaš dolazak!

Jasmina Ivšac Pavliša izvanredna je profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi na Odsjeku za logopediju. Njezina područja interesa uključuju rano prepoznavanje devijacija u komunikaciji i razvoju jezika, metode poticanja, razvijanja i implementacije asistirane komunikacije. Bila je voditeljica i suradnica u mulitidisciplinarnim projektima koji su aktivno sudjelovali u implementaciji low-tech i high-tech oblika asistirane komunikacije. U svojeme će predavanju govoriti o ulozi informacijske tehnologije u promoviranju komunikacije i edukacije djece s razvojnim poremećajima. Njezina prezentacija će pokriti koncept rane intervencije i potrebu za interdisciplinarnom suradnjom. Također će govoriti o kategorijama djece kojima je potrebna dodatna potpora te dati kratki pregled projekta Komunikacija za svako dijete.

CROSS 19 / 9. - 12. travnja, 2024.