AUDITORY NEUROELECTRONIC INTERFACES - doc. dr. sc. Damir Kovačić

Znanstveni program 06.04.2022.

Dragi prijatelji CROSS-a,

Idući u nizu ovogodišnjih predavača je doc. Dr. sc. Damir Kovačić.

Damir Kovačić je docent na preddiplomskom i diplomskom studiju na Katedri za fiziku, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te pročelnik Laboratorija za biofiziku na Katedri za fiziku Sveučilišta u Splitu. Također je bivši postdoktorand u sklopu Marie-Curie Intra-European Fellowship programa na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu u Belgiji. Autor je 20 recenziranih radova, uključujući radove u PNAS, Scientific Reports, Journal of Neuroscience, Journal of Neural Engineering, JARO, Ear and Hearing i The Journal of Acoustical Society of America. Ima h indeks od 9 te je dosad bio citiran 650 puta u na Web of Science-u, a 1120 puta na Google Scholar-u. Bavi se auditornom neuroznanosti, uključujući kohlearnim implantatima (procesiranje signala, kliničko podešavanje), neuroimaging-om (optička topografija, NIR spektroskopija, EEG, evocirani potencijali) i auditornom neurofiziologijom (unicelularna ekstracelularna elektrofiziologija visoke gustoće). Nedavno je razvio neuroelektroničko sučelje visoke gustoće za neurofiziološka istraživanja in vitro neuronskih kultura te radi na razvijanju neuroelektroničkih sučelja na bazi grafena.

Njegovo iskustvo u sudjelovanju u programima znanstvene mobilnosti uključuje dugi boravak na SISSA, Trieste (5 godina), KU Leuven (2 godine), IMEC, Leuven (1 godina), Poliklinika SUVAG, Zagreb (6 godina) i Rijskuniversiteit Groningen (6 mjeseci) uz kraći boravak (manje ili jednako 2 mjeseca) pri CNRS-EHESS (Pariz), Ulaan Bataar (Mongolija), Dartmouth College (SAD), The Bionic Institute, Cochlear Ltd na University of Melbourne (Australija). Voditelj je kolaborativnog istraživačkog projekta podržanog od strane Cochlear Ltd, vodećeg proizvođača kohlearnih implantata. Iskusan je u prikupljanju sredstava za istraživanje te menadžmentu projekata što je dosad rezultiralo u više od 1,8 milijuna eura (FP7 i H2020 fondovi, EU strukturni fondovi, nacionalni fondovi itd.). Recenzent je za fondove i brojne znanstvene publikacije uključujući Europsku komisiju – REA, Graphene flagship, French National Research Agency, Croatian Science Foundation, Journal of Speech, Language and Hearing Research, The Journal of the Acoustical Society of America i brojne druge.

CROSS 19 / 9. - 12. travnja, 2024.