PRAVILA
i upute

Važni datumi

Croatian Student Summit 14:
10.-13. TRAVNJA
2018.
Otvaranje prijava sažetaka:
siječanj
2018.
Zatvaranje prijava sažetaka:
4. ožujka
2018.
Zatvaranje kasnih prijava sažetaka:
11. ožujka
2018
Ukoliko se na kongres želite prijaviti isključivo kao pasivni sudionik, registrirajte se ovdje. Daljnje upute namijenjene su za aktivne sudionike kongresa.

Opća

PRAVILA

 • Svi sažeci i e-posteri moraju biti prijavljeni na engleskom jeziku.
 • Znanstveni odbor CROSS-a pregledat će sve zaprimljene sažetke. Nakon potvrde o prihvaćenosti rada, podnositelj sažetka dobit će upute o daljnjim koracima te informacije o rasporedu izlaganja.
 • Kongresna knjižica sažetaka će sadržavati opise plenarnih predavanja te sažetke radionica, sažetke sa satelitskih simpozija te sve prihvaćene usmene i poster prezentacije (uključujući prikaze slučajeva).
 • Svi sažeci moraju biti predani na engleskom jeziku prikladnim za objavljivanje (pravopisno ispravni i bez gramatičkih pogrešaka). Ako mislite da Vam je potrebna pomoć, molimo Vas da se prije prijave obratite kolegi kojemu je engleski materinji jezik ili profesoru/ici engleskog jezika.
 • Sažeci moraju biti originalni i ne smiju biti objavljivani niti prezentirani ni na jednom drugom kongresu prije CROSS-a. Sažeci koji sadržavaju nove informacije i izmijenjeni sadržaj prethodno objavljenog ili prezentiranog rada neće se razmatrati, niti će biti prihvaćeni za prezentiranje.
 • Svaka osoba smije prijaviti najviše 3 sažetka kao izlažući autor.
 • Po prijavi, autor potvrđuje da je sažetak pregledan i da su sve navedene informacije točne, da prihvaća da se sadržaj sažetka više ne može mijenjati niti ispravljati, te da je svjestan da će sažetak biti objavljen točno kako je priložen.
 • Prilaganje sažetka predstavlja autorovu suglasnost za objavljivanjem njegovog rada (npr. u kongresnoj knjižici sažetaka, na internet stranici CROSS-a, u svrhu ostale promidžbe, itd.)
 • Podnositelj prijave sažetka („Podnositelj“) mora biti jedini autor rada ili mora biti vlasnik prava na sve informacije napisane u njegovom djelu. Objavljivanjem sažetka ne krše se nikakva prava treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava intelektualnog vlasništva.
 • Podnositelj Organizacijskom odboru daje besplatno, neekskluzivno i neopozivo pravo na upotrebu, reprodukciju, objavljivanje, prevođenje, distribuiranje te prikazivanje sadržaja rada.
 • Organizacijski odbor zadržava pravo da zabrani objavu svakog sažetka koji nije u skladu s gore navedenim pravilima.
 • Po prijavi, Podnositelj potvrđuje da su informacije o kontaktu odgovarajućeg autora spremljene u sustav ispravne. Navedenog će se autora obavještavati o trenutnom statusu sažetka. Također, navedeni je autor dužan obavještavati koautore o statusu sažetka.

Upute

za prijavu sažetka

Pažljivo pročitajte upute prije prijave Vašeg sažetka. Sažeci pristigli nakon roka za prijavu neće biti razmatrani.
Molimo Vas da prije početka prijave pripremite sljedeće informacije:
 • Detalje o kontaktu prezentirajućeg autora
 • E-mail
 • Kućna adresa
 • Broj mobitela
 • Detalje o autoru i koautorima
 • Puno ime i prezime
 • Detalje o autorovoj pripadnosti: odjel, ime ustanove/bolnice, grad te državu iz koje autor dolazi
Naslov sažetka - ograničen je na 160 znakova Tekst sažetka - ograničen na 2500 znakova (uključujući razmake i interpunkciju) Svaki sažetak mora biti svrstan u jednu od specifičnih kategorija. Prilikom prijave, potrebno je odrediti kategoriju najprikladniju Vašem sažetku:
 1. Osnovno Znanstveno Istraživanje
 2. Kliničko Istraživanje
 3. Javnozdravstveno Istraživanje
 4. Prikaz Slučaja
 5. Ostalo
Sažeci trebaju biti strukturirani i sadržavati:
 • UVOD/CILJ u kojima se kratko predstavlja značaj teme i navode ciljevi istraživanja
 • MATERIJALI I METODE koji opisuju primijenjenu metodologiju iz koje se jasno može vidjeti na koji su način prikupljeni i analizirani podaci
 • REZULTATI koji daju jasan prikaz glavnih rezultata istraživanja
 • ZAKLJUČAK koji treba predstavljati odgovor na hipotezu na osnovu iznesenih rezultata

Sažeci koji pripadaju kategoriji Prikaz Slučaja trebaju sadržavati sljedeće: UVOD, PRIKAZ SLUČAJA, ZAKLJUČAK.

Ukoliko ste proučili opća pravila i navedene upute za prijavu, sažetak prijavite ovdje.

Znanstveni odbor će najkasnije u roku od 7 dana nakon roka za prijavu sažetaka poslati obavijest autorima jesu li sažeci prihvaćeni. Imajte na umu da prijavljeni sažetak, čak i ako je prihvaćen od strane Znanstvenog odbora, neće biti uključen u program kongresa, kongresnu knjižicu sažetaka te e-poster prezentacije ukoliko ne izvršite proces registracije.

E-poster

Elektronički posteri ili e-posteri slični su tradicionalnim papirnatim posterima, osim što se prikazuju na LCD televizorima. Time je svim sudionicima omogućeno elektroničko pregledavanje postera tijekom cijelog Kongresa.

E-posteri bit će dostupni na e-poster stanicama na Kongresu, na internetskoj stranici CROSS-a 14 tijekom Kongresa te u online arhivi godinu dana od kraja Kongresa. Tako će svi zainteresirani moći jednostavno pronaći i preuzeti postere u PDF formatu, uz dozvolu autora. E-posteri ne zahtijevaju printanje niti proizvodnju dodatnih materijala jer će cijeli rad biti prezentiran elektronički.

Svi autori bit će dodatno kontaktirani vezano za pripremu i tehničke detalje e-postera.
Više informacija o tehničkim uputama za pripremu e-postera bit će objavljeno na ovoj stranici čim podaci budu dostupni Organizatorima.

1. E-POSTER PREZENTACIJE

Niz različitih sažetaka bit će izabran za izlaganje tijekom e-poster prezentacija. Sudionici će biti kontaktirani vezano za informacije o specifičnom vremenu i mjestu održavanja e-poster prezentacija. Informacije će također biti dostupne na našoj web stranici.

2. UPUTE ZA PRIPREMU E-POSTERA

Molimo Vas da dodatne informacije o posterima izabranim za izlaganje potražite u Programu na internet stranici CROSS-a 14. Svi na vrijeme učitani posteri bit će dostupni na Kongresu.

 • Format: PDF
 • U pikselima: 1080 širine x 1920 visine (portret orijentacija)
 • U cm: 45cm širine x 80 visine (portret orijentacija)
 • Veličina fonta: 16

Kako biste učitali Vaš poster, molimo Vas da pratite sljedeće korake:

 1. Napravite Vaš poster sukladno gore prikazanom predlošku.
 2. Spremite Vaš poster kao PDF datoteku (File > Save as > PDF-file).
 3. Otvorite link u Vašem pozivnom e-mailu.
 4. Učitajte Vaš poster.

CROSS14 / 10.04. - 13.04.2018.