Partnerski kongresi

OSCON 2019 – Osijek

Vidi više

ICMS 2019 – Sofia

Vidi više

INAMSC 2019 – Indonezija

Vidi više

AIMS 2019 – Lisabon

Vidi više

BLIMC 2019 – Banja Luka

Vidi više

WIMS 15 – Varšava

Vidi više

SAMED 4TH – Sarajevo

Vidi više

MEDICS SOMS 2019 – Bukurešt

Vidi više

BIMCO 2019 – Ukrajina

Vidi više

MOSA 2019 – Maastricht

Vidi više

GSC Belgrade

Vidi više

Kongres Prehrane i kliničke dijetoterapije 2019 – Rijeka

Vidi više

ZIMS – Zagreb

Vidi više

HITRI – Rijeka

Vidi više

Medicinski Podmladak – Beograd

Vidi više

EMSA – Macedonia Summer School – Ohrid

Vidi više

Simpozij Studenata Biološki Usmjerenja 5 – PMF Zagreb

Vidi više
Ako želite da i Vaš kongres postane parterski kongres CROSS-u, molimo Vas da nam se javite na cross@mef.hr.

CROSS15 / 09.04. - 12.04.2019.