Mjesto održavanja kongresa

Mjesto održavanja

kongresa

Otvaranje će biti na
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Šalata 3, Zagreb)

Najveći dio programa bit će održan na
Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ (Johna Davidsona Rockfellera 4, Zagreb)

Medicinski fakultet

najstariji je medicinski fakultet u Republici Hrvatskoj. Ta nastavno-znanstvena ustanova organizira i izvodi nastavu dva integrirana (preddiplomski i diplomski) studija medicine (na hrvatskome i ...

Hrvatski institut za istraživanje mozga

je znanstveno‐nastavna podružnica Fakulteta osnovana u svrhu multidisciplinarnog znanstvenog istraživanja te ustrojavanja, izvođenja i promicanja fakultetske, interfakultetske ...

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

osnovana je 1927. godine, a danas je znanstveno‐nastavna podružnica Fakulteta koja ustrojava, izvodi i promiče nastavu na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima medicine ...

CROSS15 / 09.04. - 12.04.2019.