CROSS
Kako sudjelovati

Kako

sudjelovati

Na CROSS-u 14 sudjelovati možete pasivno i aktivno. Kao pasivan sudionik prisustvujete predavanjima i radionicama u sklopu kongresa, dok aktivno sudjelovanje podrazumijeva i predstavljanje rezultata vlastitih istraživanja kroz poster prezentaciju. Teme vaših radova ne moraju biti vezane uz službenu temu CROSS-a, nego mogu obuhvaćati bilo koji dio biomedicine. Sve detalje o radionicama možete pronaći ovdje, a detaljne upute za prijavu plakata i sažetaka radova možete pogledati ovdje.

Krajnji rok za prijavu sažetaka je 4. ožujka 2018. (KASNE PRIJAVE DO 11. OŽUJKA!). Krajnji rok prijave za pasivno sudjelovanje je 20. ožujka 2018. Broj sudionika je ograničen.

Prijave za CROSS 14 kao izborni predmet započet će u srijedu 10. siječnja 2018. u 18 sati.

Studenti koji prijave CROSS 14 kao izborni predmet dužni su doći na svoju radionicu i na barem 80% predavanja (radionice će se birati prije početka Kongresa).

Ukoliko imate nekih pitanja i nejasnoća, molimo Vas da se obratite navedenim kontaktima ili na službeni e-mail kongresa: cross@mef.hr.

Kotizacije

Za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kotizacije su BESPLATNE

te kotizacije uključuju:

 • sudjelovanje na svim predavanjima i poster prezentacijama
 • sudjelovanje na radionici po izboru
 • promotivne materijale kongresa, program i knjižicu sažetaka
 • potvrdu o sudjelovanju
 • 4 obroka + svečanu večeru
 • ulaznicu za CROSS after-party

Za ostale studente Sveučilišta u Zagrebu cijena kotizacije iznosi 50 kn

ova kotizacija uključuje:

 • sudjelovanje na svim predavanjima i poster prezentacijama
 • sudjelovanje na radionici po izboru
 • promotivne materijale kongresa, program i knjižicu sažetaka
 • potvrdu o sudjelovanju
 • 4 obroka + svečanu večeru
 • ulaznicu za CROSS after-party

Za sve ostale sudionike cijena kotizacije iznosi 225 kn ili €30

ova kotizacija uključuje:

 • sudjelovanje na svim predavanjima i poster prezentacijama
 • sudjelovanje na radionici po izboru
 • promotivne materijale kongresa, program i knjižicu sažetaka
 • potvrdu o sudjelovanju
 • 4 obroka + svečanu večeru
 • ulaznicu za CROSS after-party
 • vođeni turistički obilazak Zagreba
 • posjet muzeju
 • smještaj (po potrebi)

Točne detalje za uplatu dobit ćete u mailu nakon što se registrirate.

Ostale informacije

Jezik kongresa

Službeni jezik kongresa je engleski.

Certifikati

Svim će sudionicima po završetku kongresa biti dodijeljene potvrde o prisustvovanju.

Kartice s imenima

Molimo sve sudionike da za vrijeme trajanja kongresa svoje kartice s imenima imaju stalno vidljive.

CROSS14 / 10.04. - 13.04.2018.