CROSS
Kako sudjelovati

Kako

sudjelovati

Na CROSS-u 13 sudjelovati možete pasivno i aktivno. Kao pasivan sudionik prisustvujete predavanjima i radionicama u sklopu kongresa, dok aktivno sudjelovanje podrazumijeva i predstavljanje rezultata vlastitih istraživanja kroz poster prezentaciju. Teme vaših radova ne moraju biti vezane uz službenu temu CROSS-a, nego mogu obuhvaćati bilo koji dio biomedicine. Sve detalje o radionicama možete pronaći ovdje, a detaljne upute za prijavu plakata i sažetaka radova možete pogledati ovdje.

Krajnji rok za prijavu sažetaka je 5. ožujka 2017. Krajnji rok prijave za pasivno sudjelovanje je 28. ožujka 2017. Broj sudionika je ograničen.

Prijave za CROSS 13 kao izborni predmet započet će u srijedu, 21. prosinca, u 18 sati.

Studenti koji prijave CROSS 13 kao izborni predmet dužni su doći na svoju radionicu i na barem 80% predavanja (radionice će se birati prije početka Kongresa).

Ukoliko imate nekih pitanja i nejasnoća, molimo Vas da se obratite navedenim kontaktima ili na službeni e-mail kongresa: cross@mef.hr.

Ostale informacije

Jezik kongresa

Službeni jezik kongresa je engleski.

Certifikati

Svim će sudionicima po završetku kongresa biti dodijeljene potvrde o prisustvovanju.

Kartice s imenima

Molimo sve sudionike da za vrijeme trajanja kongresa svoje kartice s imenima imaju stalno vidljive.

CROSS13 / 18.04. - 21.04.2017.

Prijavi se