Organizacijski odbor

Marin Boban

Predsjednik Organizacijskog odbora marin.boban24@gmail.com

Lorena Karla Rudež

Potpredsjednica Organizacijskog odbora lkrudez@gmail.com

Ivan Bandić

Potpredsjednik Organizacijskog odbora ivan.bandi@gmail.com

Igor Radanović

Predsjednik Znanstvenog odbora igor.radanovic94@gmail.com

CROSS15 / 09.04. - 12.04.2019.