Kontakt

Tomislav Smoljo

Predsjednik Organizacijskog odbora smotomo@gmail.com

Tihana Duić

Potpredsjednik Organizacijskog odbora tihana.duic@gmail.com

Marko Stručić

Potpredsjednik Organizacijskog odbora markostrucic17@gmail.com

Igor Radanović

Predsjednik Znanstvenog odbora igor.radanovic94@gmail.com
Službeni e-mail: cross@mef.hr
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šalata 3

CROSS14 / 10.04. - 13.04.2018.