Kontakt

Marin Boban

Predsjednik Organizacijskog odbora marin.boban24@gmail.com

Lorena Karla Rudež

Potpredsjednica Organizacijskog odbora lkrudez@gmail.com

Ivan Bandić

Potpredsjednik Organizacijskog odbora ivan.bandi@gmail.com

Igor Radanović

Predsjednik Znanstvenog odbora igor.radanovic94@gmail.com

Međunarodni odnosi:

Borna Arsov

borna.arsov@gmail.com

Marko Stručić

markostrucic17@gmail.com
Službeni e-mail: cross@mef.hr
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šalata 3

CROSS15 / 09.04. - 12.04.2019.