Kontakt

Deni Rkman

Predsjednik Organizacijskog odbora denirkman@gmail.com

Kristian Dominik Rudež

Potpredsjednik Organizacijskog odbora kdrudez@gmail.com

Marko Stručić

Potpredsjednik Organizacijskog odbora markostrucic17@gmail.com

Filip Đerke

Predsjednik Znanstvenog odbora fderke@me.com
Službeni e-mail: cross@mef.hr
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šalata 3

CROSS13 / 18.04. - 21.04.2017.

Prijavi se